ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
12 สิงหา บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีสุดีมหาราชินี 2556

ในวันอังคารที่13 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามและท่านผู้อำนวยการนายนาคพงษ์  จงกลางได้เป็นประธานและกล่าวถวายราชสุดี โดยมีผู้ปกครองมาเข้าร่วมงานอย่าง...อบอุ่น เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความประทับใจ ที่ลูกมีต่อ..แม่ และได้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการร่วมกันทำบุญเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2556,11:53   อ่าน 2219 ครั้ง