ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายชัชวาล คงขุนทด
ครูผู้ช่วย