ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววนิดา เพชรล้ำ
บุคลากรวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายศรราม เล็ดมะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3