ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสำรวย ภักดีศิริวงษ์
ครู คศ.3