ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางบงกช บุตรพุฒ
ครู คศ.3