ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางบงกช บุตรพุฒ
ครู คศ.3