ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางบงกช บุตรพุฒ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1