ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กองทุนหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบุ่งหวาย ได้มามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท  เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดี ความประฤติเรียบร้อย โดยมีท่านผู้อำนวยการนายนาคพงษ์  จงกลางเป็นผู้กล่าวขอบคุณแก่ผู้มามอบทุนการศึกษา

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2556,08:56   อ่าน 2170 ครั้ง