ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมธรรมะศึกษาสอนคุณธรรมนำความรู้
สำนักพระพุทธศาสนา โดยการนำของพระครู ได้มาสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนทุกวันศุกร์เพื่่อให้นักเรียนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดี ไม่ประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่ดี อีกทั้งยังสอนให้นักเรียนได้รู้จักหลักธรรมที่ควรประพฤติเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของนักเรียนและส่งเสริมให้เขามีคุณธรรมประจำใจ คิดดี ทำดี สร้างสิ่งดีๆให้สังคม ให้สมกับที่เป็นนักเรียนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รักสามัคคี มีวินัย ใส่ใจผู้เรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2556,09:10   อ่าน 1103 ครั้ง