ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ได้จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีนายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีทั้งสามัญและสำรอง  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 162 คน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงรหัส  การกล่าวคำปฏิญาณ  การเดินสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2556,15:52   อ่าน 3137 ครั้ง