ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิชาการ
ระหว่างวันที่ 2-4  กรกฎาคม  2556  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเข้าแข่งขันในระดับเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม  และระดับเขตพื้นที่มาฝึกสอนอย่างเข้ม  เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายเอี่ยม  เชิดสูงเนิน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามที่สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมนี้จำนวน 20,000 บาท และสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,21:13   อ่าน 1122 ครั้ง