ภาพกิจกรรม
สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนทางไกล
เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และความพร้อมในการดูแลนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,07:43   อ่าน 1240 ครั้ง