ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนทางไกล(DLTV)
วันอาทิตย์ที่ 1ึ7 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนทางไกล(DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม และมีมาตรการการป้องกันโรคเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ รพ.สต.รังงาม ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อสม.และอุปกรณ์วัดไข้ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ใช้เวลาน้อยแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่า เอาไว้โควิดซาแล้วมาเปิดหน้าประชุมกันครับ ขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ใส่ใจและช่วยดูแลนักเรียนช่วยกันครับ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,21:47   อ่าน 1630 ครั้ง