ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 โดยนายยุทธนา ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ที่สนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และที่สำคัญขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันจัดเตรียมงานเป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,12:08   อ่าน 1245 ครั้ง