ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 และแผนการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,20:06   อ่าน 224 ครั้ง