ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรงเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,20:31   อ่าน 416 ครั้ง