ภาพกิจกรรม
การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ได้จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียนคนละ 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองตามนโยบายของรัฐบาล ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,12:13   อ่าน 202 ครั้ง