ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
ชื่ออาจารย์ : นายนาคพงษ์ จงกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,19:30  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดีศรีเนินสง่า
ชื่ออาจารย์ : นายนาคพงษ์ จงกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,15:37  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..