ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายนาคพงษ์ จงกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,21:06  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดีศรีชัยภูมิ เขต 3 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายนาคพงษ์ จงกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,20:44  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2564
ชื่ออาจารย์ : นายนาคพงษ์ จงกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,19:30  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดีศรีเนินสง่า สาขาผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายนาคพงษ์ จงกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,15:37  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..